Back

AKADEMIKAS ALGIRDAS GAIŽUTIS, GARBĖS MECENATAS

MČTAU Garbės mecenatas

Algirdas Gaižutis gimė 1941 m. spalio 17 d. Subačiuje (Panevėžio apskritis). Lietuvos estetikas, menotyrininkas, kultūrologas, akademikas, profesorius, politinis bei visuomenės veikėjas.

Akademikas A. Gaižutis apie MČTAU: „Trečiojo amžiaus universitetas – nepakartojamas kultūros reiškinys, atsiradęs mūsų šaliai atgavus nepriklausomybę. Tai gaivios, nevaržomos minties ir laisvės universitetas! Jo studentai – ypatingi, daugelis jų jau turi aukštojo mokslo baigimo diplomus. Atrodo, ko dar bereikia žmogui? Juk užtenka žinių, profesinės kompetencijos ir sukaupto gyvenimo patyrimo. Tik gyvuok ir klestėk!

Pagyvenusiems žmonėms kyla poreikis patiems aktyviai reikštis kultūroje, nebūti tik jos stebėtojais, nuolankiais žiūrovais. Būtent TAU yra stipri tikrąją kultūrą suaktyvinanti jėga – kultūrą, kuri remiasi esminėmis žmogaus vertybėmis: noru sužinoti mokslo, meno, filosofijos ir kitų sričių naujoves ir atradimus, bendravimo būtinybės pojūčiu, noru padėti vieni kitiems, patyrus netikėtus likimo smūgius, išgyvenus vienatvės būsenas, ir galiausiai stipriu poreikiu matyti mūsų kraštą ir jaunąją kartą šviesius ir klestinčius ir tam kiek galima pasitarnauti.

Tenka tik pasidžiaugti, kad intelektualių, veiklių TAU rektorių – dr. Medardo Čoboto, dr. Zitos Žebrauskienės, jų talkininkų, prorektorių, fakultetų dekanų dėka per keletą dešimtmečių ši garbinga institucija išaugo ir tapo regima Lietuvos gyvenime. Universiteto studijų programos, diskusijos, susitikimai su valstybės veikėjais, politikais, kultūros atstovais, savo kūrybos rezultatų (knygų, dailės ir kitokių kūrinių) pristatymai ir kitokios akademinio gyvenimo formos darosi vis turiningesni, džiugina protą ir širdį.

Man, kaip Lietuvos edukologijos universiteto rektoriui, malonu, kad daugelis Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto akademinių renginių vyksta po mūsų universiteto stogu, kad jame skaito paskaitas, diskutuoja mūsų docentai, profesoriai. Tokia akademinė brolystė labai vertinga. Jos tikrumu niekas neabejoja, nes ją lemia žmonių, kurie veikia abiejose institucijose, vidinė inteligencija. Tad švieskis, šviesk ir klestėk, Trečiojo amžiaus universitete! Tu neturi riboženklių“!

MČTAU 20-mečio proga už glaudų bendradarbiavimą ir paramą stiprinant universiteto mokslo ir studijų bazę akademikui Algirdui Gaižučiui suteiktas MČTAU Garbės mecenato vardas.

2015 m. kovo 5 d.